Adományozás

ADOMÁNYOKAT A (MKB BANK ZRT.)

10102842-03656100-01005003

BANKSZÁMLÁRA FOGADJUK HÁLÁS SZÍVVEL.

Az adományokat kizárólag az alapítvány céljának megfelelően a gyermekek testi, lelki, szellemi fejlődésének segítésére, kulturális fejlesztésére fordítjuk. Alapítványunk különös gondot fordít a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családok felkarolására, felzárkóztató foglalkoztatásukra, társadalomba való beilleszkedésükre, segítésére.

Akár 500 forint átutalásával is segíthet. Minden forint számít!

Köszönjük szépen!

Lurkó Mosoly Alapítvány

Számlaszám: 10102842-03656100-01005003
Számlavezető intézmény neve: MKB Bank Zrt.

Adószám: 18944833-1-07

Cím: 2428 Kisapostag, Gárdonyi Géza u. 24.
Telefon: +36 20 346 1700
E-mail: info@lurkomosoly.hu